Нашиот Тим

Дарко, МД, МСци
Претседател

natasha-ilieva

 Наташа, МД, МСци, МСц
Програмски директор 

kiril-ancevski

Кирил, економист
Проект менаџер

aleksandra-ilieva

 Часлав, МД,
Медицински координатор

filip-simeonov

Филип, ИТ специјалист
ДОП, мониторинг

chaslav-iliev

Александра, адвокат
Правен консултант

Почитување на рокови

Навременото постигнување на таргетите и целите се на врвот од нашите приоритети. Особено кога тие се многу кратки.

Иновативни идеи

Креативноста и иновативните идеи базирани на најновите светски сознанија како пристап во работата се потикнуваат кај сите нашите членови.

Родова еднаквост

Oбезбедување на родова еднаквост во рамките на организацијата се спроведува од највисокото раководство до програмата за работа.

Јасна комуникација и транспарентност

Видливост на сите нивоа во нашата работа, соработка преку јасна и директна комуникација во секое време.

 испрати  порака

5 + 3 =